Saskia Bosnie

( 7 Volgers )

Omschrijving

Bewonerstevredenheid is essentieel voor het beheren van een succesvol wooncomplex of voor de versterking van de verbinding in een woongebied. Het verhogen van woonkwaliteit is rendement in bezit voor de eigenaren. Sabo helpt gesprekspartners bij het opzetten van een constructieve dialoog met bewoners.

Ik ben een stadsociologe met een bouwkundige achtergrond.  Met mijn team Sabo geven wij advies over het communicatieproces en begeleiden wij processen van bewoners bij activiteiten (o.a planvorming bij renovatie bestaande bouw en nieuwbouw). 

Wij staan direct in contact met bewoners (groepen) en denken ook mee met het management van organisaties hoe zeggenschap kan worden georganiseerd. Wij sturen teams aan die de zeggenschap organiseren.

Ons doel is de kloof te verkleinen tussen de bewoners en de woningcorporatie/projectontwikkelaar/ beleggers/ontwikkelende bouwbedrijf en Gemeente. Dat doen wij allemaal vanuit een goed inlevingsvermogen in zowel de bewoners als in de andere partij.

Sabo gaat voor inspraak, zeggenschap en gelijkwaardigheid bij woon- en leefomgeving.

Voor meer informatie kunt u de website www.saboadvies.nl bekijken.